Czy KOD stanie się partią polityczną?

W związku z toczącą się wewnątrz KOD dyskusją, wywołaną przez głosy nawołujące do przekształcenia KOD w partię polityczną, pozwalam sobie na podzielenie się kilkoma moimi przemyśleniami w tej kwestii. Czynię to, jako aktywny działacz KOD od pierwszych jego dni.

1. KOD powstał jako masowy, społeczny ruch sprzeciwu wobec działania partii PiS na granicy i poza granicami prawa. To co jednoczy członków-sympatyków KOD, to w znacznie większym stopniu sprzeciw wobec łamania zasad działania demokratycznego państwa prawa, niż bycie anty-PiS-em – choć różnica jest subtelna, to jednak definitywnie istotna. Nawet jeśli w chwili obecnej PiS jako partia i PiS, jako siła niszcząca państwo, to jest to samo – to konieczne jest rozróżnienie, że sprzeciw KOD nie zrodził się, jako sprzeciw wobec istnienia partii PiS jako takiej. Uważam, że kto tego nie pojmuje, będzie pewnie opowiadał o KOD androny, bardziej opowiadając o swoich własnych wizjach, niż o realnym KOD.

2. KOD od momentu poczęcia jest stworzeniem politycznym – działa w domenie polityki i politykę uprawia. Ale uprawia ją w sposób specjalny i wyraźnie różny od tego sposobu, który charakteryzuje partie polityczne. KOD w swoim działaniu bardzo przypomina mocno rozbudowany WATCHDOG, społeczną organizację strażniczą, pilnującą by partie polityczne działały w granicach prawa, dobrego obyczaju, szanując zdobycze demokracji liberalnej i dbając o nie.

Pewnie nie ma jeszcze żadnych wiarygodnych badań, mówiących o tym, jaki kierunek działania, w jakich ramach strukturalnych członkowie KOD wyznaczą sobie na przyszłość. Ale jestem przekonany, że nie będzie to dążenie do sprawowania władzy, w ramach bycia partią polityczną. Najbliższe miesiące organizowania się KOD, powinny przynieść w tej mierze jasną odpowiedź.

Ze swojej strony mogę wyrazić przekonanie, że przekształcenie KOD w partię polityczną odebrało by mu olbrzymią większość społecznego poparcia i skuteczności.

3. Jeśli KOD zorganizuje się skutecznie, jako organizacja typu watchdog, ale także z silnym wewnętrznym ośrodkiem aktywnego wpływania na rzeczywistość polityczną Polski, za pomocą działań także o szeroko pojętym charakterze edukacyjnym – skierowanym najogólniej na wytwarzanie, wzmacnianie i obronę postaw obywatelskich i obywatelskiego zaangażowania społecznego i politycznego – to uważam, że w takiej formule ma szansę na długie trwanie w dobrej formie i rzeczywiste wpływanie na poprawę jakości funkcjonowania naszego społeczeństwa, w szczególności i polityki.

4. Jako się rzekło – KOD nie jest apolityczny. To nie grzech, nie plama na honorze, nie ujma. To stwierdzenie faktu. To nie znaczy, że KOD jest partią, czy nią będzie, to nie znaczy, że KOD wyznacza sobie jako cel bezpośrednie sprawowanie władzy. Ale to znaczy, że KOD może – i moim zdaniem powinien – wpływać na partie polityczne. Wszystkie – a nade wszystko na te, które mogą być dziś podejrzewane o to, że jutro będą sprawowały rządy. Zarówno te centralne rządy, jak i te terenowe – samorządowe. KOD ma potencjał, by tak wpływać na partie polityczne, by je – w jakimś przynajmniej stopniu – przymuszać i przyuczać do przyjmowania wysokich standardów działania, sprawowania władzy i rozliczania się przed społeczeństwem. Oczywiście uzyskanie skuteczności w tych sprawach będzie wymagało czasu – to jest proces, a nie zdarzenie. Ale pamiętając, że nie od razu Rzym zbudowano, możemy spokojnie i metodycznie brać sprawy w swoje ręce. Poprawa jakości polityki – to będzie proces długotrwały, kto się łudzi że będzie inaczej – moim zdaniem błądzi.

5. Osoby aktywnie optujące za przekształceniem KOD w partię polityczną są i będą. Niektórzy robią to bardzo agresywnie. Nie wątpię, że są wśród nich zarówno przekonani do swych racji demokraci, jak i narwańcy, pieniacze, karierowicze, oraz ci, którzy próbują w ten sposób KOD zniszczyć.

Ważne, by ci wszyscy spośród nas, którzy kategorycznie nie chcą by KOD stał się partią polityczną – nie przejmowali się za bardzo takimi głosami, nie panikowali, nie obrażali się, nie pozwolili by ogarnęło nas zniechęcenie – mamy naprawdę dużo do zrobienia!

Więc pamiętajmy, że wiemy dlaczego i po co tu jesteśmy, wiemy czego chcemy i do czego dążymy, działając dla KOD i poprzez KOD. Zachowajmy spokój i róbmy swoje, nie zapominając, że zawsze warto być przyzwoitym.

Szymon Solecki

działacz KOD na Dolnym Śląsku

Dodaj komentarz

Możesz również polubić…