Dekoder nr 55, wrzesień 2020

Kampanijna mowa nienawiści zmieniła obraz naszego społeczeństwa – walka osób LGBT+ o równouprawnienie ściera się teraz ze wzbierającą falą nienawiści podsycaną przez kręgi rządowe i kościelne. Społeczeństwo podzielone w tak wielu kwestiach, także w tej zajmuje skrajne stanowiska. Niestety po stronie opozycyjnej też występują wyraźne podziały – na tych, którzy wspierają emancypację mniejszości realnie i na tych, dla których w najlepszym wypadku to „temat zastępczy”, a w praktyce istnieje tylko wówczas, gdy jest wygodny. Gdy można się ubrać w barwy „szlachetnego obrońcy”. Gdy jednak wydarzy się cokolwiek, co zmąci ten rycerski wizerunek, usiłują uciszyć zbyt krnąbrnych buntowników.

Czy jednak jako społeczeństwo, mamy prawo wymagać certyfikatu ze świętości od każdej osoby LGBT, aby móc spokojnie poprzeć ich walkę o prawa człowieka? Ci, którzy wszystkie prawa niedostępne mniejszościom mają od zawsze, łatwo mogą wzruszyć ramionami, że przecież oni też wolą związek nieformalny od małżeństwa, a po ślub to przecież można sobie pojechać za granicę. Nie rozumieją frustracji narastającej latami, gdy w kolejnych europejskich państwach zrównanie praw następuje krok po kroku, a w Polsce nie tylko nie udało się uchwalić żadnego równościowego prawa, ale jeszcze podejmuje się systemową nagonkę przeciw mniejszościowym środowiskom i ich postulatom.

Dlatego też wrześniowy, 55. numer Dekodera w znacznej mierze poświęcony jest właśnie kwestiom praw mniejszości. Choć nie zabraknie również innych społecznych kwestii, z którymi warto się zapoznać.

Dekoder nr 55

Dodaj komentarz

Możesz również polubić…