Działania PiS ograniczające wolność mediów w sejmie oraz wykluczające posłów opozycji z obrad sejmu – Grudzień 2016

14.12.2016 Marek Kuchciński Marszałek Sejmu z PiS, przedstawia projekt zmian w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie, zgodnie z którymi:

  • Redakcje dziennikarskie dostaną prawo wyznaczenia tylko dwóch osób, które będą pracować w sejmie na zmianę. Tylko ci, wyznaczeni korespondenci będą mogli swobodnie poruszać się po głównym budynku parlamentu i tylko oni będą mieli wstęp na obrady.

  • Dziennikarze będą musieli wykazać się udokumentowaną przeszłością reporterów politycznych, regularnie pracujących w Sejmie. Daje to Kancelarii Sejmu wpływ na selekcję dziennikarzy, którzy dostaną przepustki. Blokuje to również całkowicie możliwość rozwoju młodym/nowym dziennikarzom, ponieważ oni nigdy nie dostaną przepustek do sejmu.

  • Nikt nie będzie już mógł rejestrować obrad żadnej z izb. Media i obywatele będą mieli dostęp do zapisu obrad tylko za pośrednictwem nagrań i stenogramów wypuszczonych przez parlament.

  • Zostanie wyznaczona specjalna strefa live. Będzie to jedyne miejsce, w którym będzie można na żywo prowadzić transmisje z sejmu.

Ograniczenia dla dziennikarzy są niezgodne z art. 61 Konstytucji RP: 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

16.12.2016 Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu, wyklucza z obrad sejmu posła PO Michała Szczerbę, za pokazanie na mównicy napisu „Wolne media” w proteście przeciwko ograniczeniu dostępu dziennikarzy do posłów w sejmie.

16.12.2016 Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu, przenosi obrady sejmu z Sali Posiedzeń do Sali Kolumnowej. W obradach biorą udział tylko posłowie PiS i kilku posłów Kukiz 15. Posłowie opozycji mają utrudniony dostęp do Sali Kolumnowej. Odbywa się głosowanie nad budżetem na 2017 r. Głosowanie odbywa się tylko przez podniesienie ręki, a nie przy pomocy kart. Nie ma pewności ilu posłów brało udział w głosowaniu, czy było kworum i czy głosowali rzeczywiście tylko posłowie.

Marek Kuchciński nie dopuszcza do obserwowania obrad w Sali Kolumnowej dziennikarzy, przez co łamie konstytucję (art. 61) i może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu.

16.12.2016 Wielu posłów PIS (np. Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro), podpisuje listę obecności w obradach po ich zakończeniu. Jest to przestępstwo, ponieważ zgodnie z regulaminem sejmu podpis trzeba złożyć “do czasu zakończenia obrad”. Jest to podstawa to stwierdzenia nieważności uchwalenia tego dnia budżetu na 2017 r.

Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro dopuścili się poświadczenia nieprawdy i popełnili przestępstwo urzędnicze.

Zbigniew Ziobro jako minister może zostać postawiony za ten czyn przed Trybunałem Stanu.

17.12.2016 ok. 3 w nocy Jarosław Kaczyński śmieje się, kiedy policja usuwa siłą demonstrantów blokujących wyjazd posłom PiS z sejmu.

 

Źródło: www.pregierzdemokratyczny.pl
FB: Pręgierz Demokratyczny

 

Dodaj komentarz

Możesz również polubić…