Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej

JEŚLI SIĘ ZGADZASZ Z PONIŻSZYM – PODPISZ PETYCJĘ

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, mając jeszcze możliwość wyrażania swoich poglądów, racji i własnego zdania, w obliczu bezprecedensowego po 1989 roku zwrotu w polityce polskiego rządu, która zmierza do odwrócenia się od wartości demokratycznego i liberalnego Zachodu, a w konsekwencji do wyprowadzenia Polski ze struktur Unii Europejskiej, żądam podania się do dymisji całego polskiego rządu, a Sejm Rzeczypospolitej wzywam do przegłosowania skrócenia kadencji parlamentu.

Swoje żądanie opieram na ocenie polityki premier Beaty Szydło i jej ministrów. Wzywam wszystkie Polki i wszystkich Polaków, którym los naszego kraju i naszego społeczeństwa leży na sercach, do wyrażenia podobnego żądania względem tego rządu i parlamentu.

Nie możemy dłużej żyć w kraju, w którym premier rządu decyduje jakie wyroki Trybunału Konstytucyjnego będą drukowane, a jakie nie i która sama łamiąc Konstytucję, nazywa zdrajcami tych, którzy o tym łamaniu prawa mówią.

Nie możemy żyć w kraju, w którym minister obrony narodowej dymisjonuje najbardziej doświadczonych i najwyższych rangą dowódców; anuluje wszelkie przetargi, pozbawiając nas szans na nowoczesne uzbrojenie; przesuwa olbrzymie środki na bezwartościową „obronę terytorialną”, której chce użyć do zwalczania „wroga wewnętrznego”, podczas gdy sam oskarżany jest o silne powiązania z rosyjskimi środowiskami mafijnymi i wywiadowczymi.

Nie możemy żyć w kraju, w którym minister spraw zagranicznych zabiega o poparcie nieistniejących krajów, a obraża te, które były dotychczas naszymi sojusznikami. Gdzie ustawą zwalnia się wszystkich pracowników korpusu dyplomatycznego, bo minister za wolno ich wymienia na „swoich”.

Nie możemy żyć w kraju, w którym minister sprawiedliwości podporządkowuje sobie prokuraturę, sądy i cały wymiar sprawiedliwości, a decyzje o dymisji czy powołaniu tego czy innego prezesa sądu wysyła faksem w jednozdaniowym poleceniu.

Nie możemy żyć w kraju, w którym minister edukacji wprowadza rewolucyjne zmiany w całym systemie oświaty w ciągu jednego roku wbrew woli rodziców, nauczycieli, samorządów i ekspertów, pozorując konsultacje a pisanie programów szkolnych powierzając anonimowym osobom.

Nie możemy żyć w kraju, w którym wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego głosuje za jawnie niekonstytucyjną ustawę w imię „wyższego dobra”, jakim jest jego trwanie przy władzy.

Nie możemy żyć w kraju, w którym minister środowiska to zagorzały myśliwy, który nie jest zainteresowany ochroną środowiska, a jego eksploatacją, i który najcenniejszy obszar przyrodniczy, będący na liście światowego dziedzictwa UNESCO bezpowrotnie niszczy, brutalnie zwalczając wszelkie protesty.

Nie możemy żyć w kraju, w którym minister spraw wewnętrznych nie widzi łamania prawa przez faszyzujące organizacje prawicowe, ale każe policji zatrzymywać protestujących przeciw rasistowskim hasłom obywateli.

Nie możemy żyć w kraju, w którym minister zdrowia zmniejsza wydatki na kardiologię czy likwiduje program in vitro, a w zamian serwuje nam za 3 mln zł kampanię „informacyjną” ośmieszającą nasz kraj na całym świecie. Gdy tymczasem prawie mld złotych dofinansowania trafia do TVP.

Nie możemy żyć w kraju, w którym rzeczniczka partii rządzącej na fizyczną agresję wobec opozycjonistów reaguje „zrozumieniem”, a rasistowskie hasła prawicowych bojówek przypisuje opozycji.

Nie możemy żyć w kraju, w którym media publiczne dostają się w ręce polityków i prowadzą prorządową propagandę tak samo kłamliwą i nachalną, jak w czasach reżimu komunistycznego.

Nie możemy żyć w kraju, którego struktury stają się łupem partii rządzącej od stadnin koni, poprzez spółki skarbu państwa, służbę cywilną, fundusze europejskie, instytucje kultury po tworzone dla polityków fundacje i urzędy.

Ja, obywatel Polski mówię dość. Nie ma i nie było mojej i moich rodaków zgody na przekreślenie 26 lat dążeń do integracji z Europą Zachodnią i strukturami unijnymi. Nie było zgody na łamanie prawa, w tym Konstytucji. Prawo i Sprawiedliwość, jak każda partia, która wygrała wybory, dostała mandat na sprawowanie demokratycznej władzy w państwie prawa. Aż tyle i tylko tyle. Ponieważ posłowie zjednoczonej prawicy oraz ministrowie obecnego rządu sprzeniewierzyli się przysiędze, jaką składali w momencie ślubowania, ja obywatel Rzeczypospolitej wypowiadam posłuszeństwo temu rządowi i żądam jego dymisji.

Fot. Maciej Pokrzywa

 

Dodaj komentarz

Możesz również polubić…