Sukces KOD we Wrocławiu!

Rada Miejska Wrocławia przyjęła stanowisko o respektowaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego – nawet jeśli nie były opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jest to jednocześnie sukces naszego lokalnego KODu, który pod wodzą Hali Bieleckiej zebrał i przekazał Radzie Miejskiej ponad 2 tys. podpisów pod apelem o wydanie takiego stanowiska. Na sesji Rady, w trakcie której głosowano przyjęcie stanowsika, była nasza reprezentacja pilnie śledząca przebieg obrad. Wynik głosowania był dość wyrównany: „za” głosowało 16 radnych, przeciw było 14, wstrzymało się od głosu 2. Poniżej cały tekst przyjętego stanowiska.

Stanowisko + Apel

Dodaj komentarz

Możesz również polubić…