Otagowano: Dziady

Wyrok sędziego Zadary

Wyrok sędziego Zadary

Z wyrokami sędziów Rzeczypospolitej Polskiej się nie dyskutuje. Z wyrokami niezawisłej Rzeczypospolitej Polskiej – My, Naród; My, Lawa – Społeczeństwo Polskie, Suweren, który je...