Otagowano: KOD i Opozycja

Tekst manifestu Koalicji Wolność Równość Demokracja

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest łamana. Porządek prawny naruszany. Ustawy uchwalane przez większość parlamentarną zagrażają wolnościom obywatelek i obywateli. Wolnościom zagwarantowanym w Konstytucji, najwyższym akcie...