Otagowano: Precz z fałszyzmem

Faszyzm, którego nie było?

Władza może zaklinać rzeczywistość i widzieć na Marszu Niepodległości same uśmiechnięte rodziny z dziećmi. Nie to zobaczył jednak cały świat. Jaka jest prawda o...