Otagowano: Targowica

TARGOWICA, czyli kto?

Targowica – potoczna nazwa konfederacji targowickiej z 1792 r. – była spiskiem kilku magnatów i ich drobnoszlacheckiej klienteli przeciwko reformom Sejmu Czteroletniego i ustanowionej...