Walter Chełstowski: „Dekoder”

7.04.2016. „Dekoder” to:

Drożdże normalności” :

To pierwsze wydawnictwo/ pismo/ gazeta od czasu uzyskania wolności w 1989 roku, jakie powstało oddolnie stworzone przez idealistów.

Tak jak kiedyś Gazeta Wyborcza.

Wtedy.

Powstanie „Dekodera” zostało wymuszone na przełomie 2015/2016 roku i jest to naturalny sprzeciw przeciwko działaniom i kłamstwom Władzy.

Władzy wybranej demokratycznie, ale wykorzystującej ten wybór do działań hańbiących demokrację.

I hańbiących nasze marzenia o tym, jaka ma być Polska.

Hańbiących codziennie, na naszych oczach .

Dlatego „Dekoder” zaczyna być tym czymś, co „dekoduje” czyli pokazuje na czym polegają te działania władzy oraz pokazuje, jak My tym działaniom się sprzeciwiamy.

I uzasadnia dlaczego .

Kartki przybite na drzwiach” :

To oczywiste odwołanie do zupełnie innej sprawy .

Do Lutra https://pl.wikipedia.org/wiki/95_tez .

I jego bezsilności (ówczesnej) i jedynego sposobu działania, jaki wtedy miał do dyspozycji.

Dekoder” ma dzisiaj Internet .

I przybija w nim (oraz w wersji drukowanej) Nasze tezy i sposób myślenia o demokracji i przyszłości Polski.

Samizdaty” :

To historyczne odniesienie do publikacji czegokolwiek niezgodnego z obowiązująca doktryną i zabronionego w Związku Radzieckim .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_podziemne

Odnosi się również do „Dekodera”

I do Ludzi tworzących „Dekodera”

Oczywiście w innych czasach i inaczej.

Ale dokładnie z takich samych powodów.

Aby „dekodować” propagandę władzy.

Dla Wspólnego Dobra.

I dla normalnej, liberalnej, otwartej i wolnej dla każdej/każdego z nas Polski

Oddychającej i radosnej.

I wolnej od …..tu wpisz swoje…..

Walter Chełstowski

Dodaj komentarz

Możesz również polubić…