Wyniki „Wyborów na Przyszłość Polski”

Na niedzielnym pikniku kończącym we Wrocławiu Weekend Wolności został przeprowadzony finał naszej sondy „Wybory na Przyszłość Polski”. Przez cztery dni (od 2 do 5 czerwca) zbieraliśmy do urny ankiety z Waszymi odpowiedziami na trzy pytania: na temat ustroju Polski, polityki gospodarczej oraz przyszłości Polski w Unii Europejskiej. Ważnych głosów oddało 236-239 osób (w zależności od pytania). Poniżej prezentujemy całą ankietę wraz z wynikami badania.

PYTANIA

1. Jaka odmiana demokracji powinna panować w Polsce?

a) Demokracja parlamentarna, gdzie rządzi większość wyłoniona w proporcjonalnych wyborach.
b) Demokracja parlamentarna, ale ze zwiększoną rolą prezydenta.
c) System prezydencki z ograniczoną rolą parlamentu.

2. Jaką politykę gospodarczą powinny prowadzić polskie rządy w przyszłości?

a) Państwo powinno ingerować w gospodarkę, posiadać kontrolę nad najważniejszymi gałęziami gospodarki i inwestować bezpośrednio w przemysł.
b) Rząd powinien wspierać ważne inwestycje i regulować rynek, ale nie powinny istnieć państwowe zakłady i bezpośrednia kontrola.
c) Rząd nie powinien wtrącać się do gospodarki pilnując jedynie praworządności, a inicjatywy gospodarcze powinny pozostać w rękach prywatnych.

3. Jak powinna wyglądać przyszłość polskiej obecności w Unii Europejskiej?

a) Polska powinna wystąpić z UE oraz Strefy Schengen.
b) Polska powinna pozostać w UE na dotychczasowych zasadach.
c) Polska powinna wspierać głębszą integrację UE w tym przyjąć euro.

WYNIKI

1a) 224 głosy (93,7%)
1b) 9 głosów (3,8%)
1c) 6 głosów (2,5%)

2a) 20 głosów (8,5%)
2b) 120 głosów (50,8%)
2c) 96 głosów (40,7%)

3a) 6 głosów (2,6%)
3b) 89 głosów (37,7%)
3c) 141 głosów (59,7%)

Jak widać wśród uczestników badania, którymi w większości byli zwolennicy KODu, przeważają sprecyzowane poglądy na najważniejsze dla naszego kraju kwestie. Pewnym zaskoczeniem może być wynik pierwszego pytania, gdzie tak duża większość (ponad 93%) opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowego modelu demokracji. Być może badani kierowali się personalnymi przesłankami i usiłowali wyobrazić sobie system prezydencki w Polsce, gdy urząd ten sprawuje Andrzej Duda. To mogło mieć przełożenie na uzyskany wynik. W kolejnych pytaniach rozkład głosów był bardziej wyrównany, choć zwycięska opcja miała zawsze ponad 50% wskazań. W pytaniu o stopień zaangażowania państwa w gospodarkę wygrała opcja umiarkowanych działań władzy publicznej, a drugą najpopularniejszą była opcja neoliberalna, gdzie państwo nie wtrąca się do gospodarki. Natomiast w pytaniu o naszą przyszłość w UE zwyciężyła wyraźnie opcja dalszego pogłębiania integracji – nie odstraszyła respondentów nawet, zawarta w tej opcji, kwestia przyjęcia euro. Łącznie, za utrzymaniem silnych związków z Unią (takich jak teraz lub głębszych), głosowało ponad 97% ankietowanych. Widać więc, że Polakom daleko do rozczarowania Unią, widzianego u Brytyjczyków, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt niereprezentatywnej próby badawczej.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w badaniu!

Dodaj komentarz

Możesz również polubić…