Misja

„DEKODER – W OBRONIE DEMOKRACJI” powstał jako oddolna inicjatywa społeczna kilku zapaleńców z wrocławskiej grupy KOD. Tutaj też mieści się główna siedziba redakcji. Pierwszy numer opatrzony cyfrą „0” ukazał się 27 stycznia 2016. Od początku naszym celem było stworzenie medium, które będzie wspierać informacyjnie i treściowo działania opozycji.

Szerszym tłem powstania i działalności naszego wydawnictwa była niezgoda na systemowe zmiany godzące w ustrój demokracji liberalnej, jakie od końca 2015 rozpoczął realizować rząd PiS. Opór jaki działania tego rządu wywołały w społeczeństwie zaczął się organizować przede wszystkim w Internecie. Dlatego dość szybko zauważyliśmy, że istnieje paląca potrzeba docierania do ludzi, którzy z Sieci nie korzystają, lub korzystają w bardzo ograniczonym zakresie. Szczególnie istotne jest to dla tych, dla których głównym źródłem informacji pozostają media publiczne, dziś zwane „narodowymi” bądź „rządowymi”.

„DEKODER” z założenia nie był „gazetą zakładową” KOD, a z czasem ukierunkował się jeszcze bardziej na tematykę ogólnospołeczną i polityczną. Wspiera działania i misję wielu organizacji prodemokratycznych, interesuje się problematyką przez nie poruszaną, ale nie służy za tablicę ogłoszeniową. Nie jest też gazetą czysto informacyjną. W dobie szybkiego przepływu informacji nie ma sensu w miesięczniku powielać czegoś, o czym można dowiedzieć się z wielu innych źródeł. Dlatego głównym celem i ambicją naszego czasopisma są dłuższe, zmuszające do refleksji artykuły, wywiady z ważnymi postaciami, a także rozmowy ze zwykłymi ludźmi, działaczami społecznymi, recenzje książek opisujących ważne problemy społeczne oraz odrobina politycznego humoru. Nasz periodyk jest pomyślany jako wydawnictwo o charakterze publicystycznym i opiniotwórczym, uzupełniany o wydania okolicznościowe, edukacyjne, towarzyszące manifestacjom i akcjom organizowanym przez różne, prodemokratyczne organizacje.

W chwili obecnej pracujemy nad numerem 59, który powstaje przy współudziale członków redakcji oraz sympatyków całej Polski. Premiera nowego numeru planowana jest na początek stycznia.

„DEKODER” ukazuje się jedynie dzięki datkom naszych czytelników i wszystkich tych, którzy zainteresowani są wydawaniem prasy niezależnej od obecnych trendów politycznych. Dlatego nieodmiennie prosimy o wpłaty na konto Komitetu Społecznego „Dekoder”, gdzie zbieramy darowizny na druk kolejnych numerów naszego biuletynu.

Gdyby mieli Państwo jakieś sugestie i opinie odnośnie naszego wydawnictwa, prosimy o podzielenie się nimi z nami pod adresem:

[email protected]

Czekamy tam także na Państwa teksty, artykuły i sprawozdania, które chcieliby Państwo umieścić w „DEKODERZE”.

Dodaj komentarz