Otagowano: Ziobro

Książę Zbigniew zwany Ziobrą

Pozycja: minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Historia: Książę niezbyt pilnie się uczył, stąd skromny tytuł magistra prawa zdobył zaledwie na „tróję”. Jednak w dynastii Piskich...