Otagowano: Dominik Tarczyński

Dominik Tarczyński herbu Stopa Jenota

POZYCJA: nikt nie wie, ale pojawia się w TV, więc pewnie jakaś Ważna Szycha. HISTORIA: jak na absolwenta prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dominik Tarczyński...