Łódzkie IV Igrzyska Wolności

Teatr Nowy w Łodzi stał się miejscem tętniącym wymianą poglądów pomiędzy ludźmi różnych profesji, z odległych często zakątków Polski i świata. Jest niezwykłym doświadczeniem móc brać udział w tym przedsięwzięciu. Komitet Obrony Demokracji Region łódzki miał ten zaszczyt, by znaleźć się w gronie partnerów merytorycznych Igrzysk.

Miałem przyjemność poprowadzić to spotkanie, którego gośćmi byli: Róża Thun, Danuta Dobrzyńska-Schimmer, prof. Ryszard Kluszczyński, dr Paweł Kowalski i Krzysztof Dudek, a tematem dyskusji była „Demokracja w dobie nowych mediów”.

W wyniku rewolucji technologicznej, cyfrowej na pierwszy plan wypłynęły media elektroniczne. Zalew informacjami płynącymi za przyczyną tej mnogości źródeł (elektroniczne wydania gazet, portale informacyjne, media społecznościowe itp.) spowodował, że zaczęto mówić wręcz o demokracji medialnej i mediatyzacji życia społecznego. Twierdzi się też, że efektem włączenia polityki w tę technologicznie rozpędzoną płaszczyznę przekazu jest spłycenie sfery polityki do obrazów, a nie rzeczywistych problemów.

Manuel Castells w „Sile tożsamości” sformułował tezę, że media stają się „polem bitwy, na którym siły i osobistości polityczne, jak również siły nacisku usiłują osłabić się nawzajem, by zebrać korzyści w sondażach opinii publicznej, w kabinach do głosowania, w głosach parlamentarzystów i decyzjach rządowych”.

„Usiłują osłabić się nawzajem”… Czy oznacza to więc dominację konkurencji politycznej poprzez negowanie, wytykanie przewin i czarny PR? Jaki to ma wpływ na jakość polityki a tym samym na kondycję demokracji? Czy tak zaczyna dominować populizm? W ten sposób wpadamy w swego rodzaju bańki wspólnych poglądów, szukamy informacji bliskich naszym opiniom nie zbliżając się do odmiennych zdań?

Chaos informacyjny nie sprzyja polityce. Blisko już bowiem do tabloidyzacji, która się w tę politykę wkrada. Jeśli dołączyć do tego różnorakie techniki marketingowe, wykorzystywane choćby w kampaniach wyborczych, to efekt mamy widoczny – coraz mniej w nich prezentacji programów, merytorycznych debat, ujawniania poglądów a więcej aktywności skierowanej na działania wizerunkowe. Jak to wpływa na świadome podejmowanie decyzji przy urnach wyborczych?

To tylko kilka pytań i kilka tez z panelu dyskusyjnego, który zorganizował KOD Łódzkie.

Mirek Michalski

Dodaj komentarz

Możesz również polubić…