Spotkanie z Rebeccą Harms

Dzisiaj, 29.05.2016, we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Rebeccą Harms – niemiecką polityk, posłanką do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczącą frakcji  Zielonych i Wolnego Sojuszu Europejskiego.

Spotkanie było poświęcone sytuacji i prawom kobiet we współczesnej Europie. Wiele miejsca poświecono obecnie trwającej w Polsce debacie nad zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej jak również zasadności wprowadzania parytetów w polityce europejskiej.

Po ponadgodzinnym spotkaniu, na którym Rebecca Harms odpowiadała także na liczne pytania zadane z sali, odbyło się specjalne spotkanie eurodeputowanej z zespołem DEKODERA. Wywiad, który powstał w wyniku tego spotkania, przedstawimy na łamach naszego elektronicznego biuletynu wkrótce.

Na spotkaniu była obecna także Małgorzata Tracz, która udzieliła nam krótkiego komentarza na temat wizyty Rebecci Harms ze Wrocławiu.

Małgorzata Tracz – przewodnicząca Partii Zieloni: „Bardzo cieszy nas wizyta pani Rebecki Harms we Wrocławiu. Pani Harms jest posłanką do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji oraz współprzewodniczącą frakcji Zielonych i Wolnego Sojuszu Europejskiego. Partia Zieloni należy do Europejskiej Partii Zielonych, w której skład wchodzi 36 partii członkowskich oraz 9 partii-obserwatorów, i zawsze utrzymywała bardzo dobre stosunki z europosłami i europosłankami do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami innych zielonych partii. To umocowanie w europejskiej rodzinie Zielonych pozwala nam współpracować na wielu płaszczyznach, wymieniać się doświadczeniami, także wyborczymi, oraz działać wspólnie na rzecz bardziej demokratycznej, solidarnej i dbającej o środowisko naturalne Europy, której wszyscy obywatele i obywatelki mają równe prawa. Jako polscy Zieloni bardzo często współpracujemy z kolegami i koleżankami z Niemiec i Czech (np. przy blokowaniu powstawania nowych kopalń odkrywkowych, prowadzeniu akcji społecznych przeciw negocjowanej tajnie umowie TTIP pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi), a także z innymi partiami z europejskiej rodziny Zielonych.

Przedstawiciele i przedstawicielki Europejskiej Partii Zielonych z zaniepokojeniem przyglądają się sytuacji w Polsce: łamaniu zasady rządów prawa, zawłaszczaniu przez obóz rządzący mediów publicznych, upolitycznianiu służby cywilnej, ograniczaniu państwowych działań na rzecz ochrony praw człowieka, groźbie zaostrzenia i tak restrykcyjnej ustawy aborcyjnej oraz szeregowi działań, których celem jest niszczenie środowiska naturalnego (m.in.: wycinki Puszczy Białowieskiej, upolitycznienie funkcji dyrektorów parków narodowych, zatrzymanie finansowania walki ze smogiem) oraz zatrzymanie i tak wątłego dorobku działań na rzecz koniecznej transformacji energetycznej i związanego z nią inwestowania w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. W miniony weekend odbyła się Rada Europejskiej Partii Zieloni, gdzie delegaci i delegatki przyjęli rezolucję o zaniepokojeniu sytuacją w Polsce, wspieraniu działań prodemokratycznych w naszym kraju oraz wzmacnianiu zielonej alternatywy dla obecnie wprowadzanych przez polski rząd rozwiązań

Wizyta pani Harms oraz jej planowane spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami oraz sympatykami i sympatyczkami Zielonych w Polsce, a także z aktywistami i aktywistkami Komitetu Obrony Demokracji na pewno przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy zielonymi europarlamentarzystami i europarlamentarzystkami a Partią Zieloni i Komitetem Obrony Demokracji. Partia Zieloni jako pierwsza partia w Polsce poparła działania KODu i jako jedyna formacja polityczna brała udział w pierwszej, wtedy jeszcze niewielkiej, manifestacji KODu. Dzięki ścisłej współpracy polskich Zielonych m.in. z Rebeccą Harms przedstawiciele i przedstawicielki KODu mieli możliwość opowiedzenia o sytuacji w Polsce na forum Parlamentu Europejskiego. Współpraca pomiędzy KODem a Europejskimi Zielonymi zaowocowała także zorganizowaniem przez Zielonych cyklu spotkań z aktywistami i aktywistkami KODu w rożnych miastach europejskich oraz poparciem dla obywatelskiego ruchu wyrażanym podczas organizowanych przez KOD demonstracji: np. 27 lutego, gdy Oras Tynkkynen podkreślał w swoim przemówieniu rolę Polski w Europie

Wizyta Rebecci Harms jest sygnałem, że zarówno Partia Zieloni w Polsce, jak i nasi europejscy koledzy i koleżanki chcemy wspólnie z Komitetem Obrony Demokracji protestować przeciwko niedemokratycznym „dobrym zmianom” i niszczącym środowisko naturalne działaniom polskiego rządu oraz wypracować alternatywę, dzięki której Polska będzie krajem, gdzie przestrzegane są demokratyczne procedury, a ludzie nie dzielą się na lepszych i gorszych, lecz mają równe prawa i obdarzają się wzajemnym szacunkiem.”

Dodaj komentarz

Możesz również polubić…