Tekst manifestu Koalicji Wolność Równość Demokracja

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest łamana. Porządek prawny naruszany. Ustawy uchwalane przez większość parlamentarną zagrażają wolnościom obywatelek i obywateli. Wolnościom zagwarantowanym w Konstytucji, najwyższym akcie prawnym przyjętym przez całe społeczeństwo w referendum.

Nas, Koalicję Wolność Równość Demokracją łączy:

 

    • przywiązanie do europejskich wartości – otwartości, szacunku dla każdego człowieka, szacunku dla prawa, budowania siły na różnorodności i równości;
    • poszanowanie dla porządku konstytucyjnego, który w obecnej sytuacji w Polsce wymaga przyjęcia przez Prezydenta RP ślubowania od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w październiku 2015 roku oraz opublikowania przez KPRM wyroku Trybunału z 9 marca 2016, a także wszystkich następnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego;
    • niezgoda na niszczenie państwa, a w szczególności zawłaszczanie instytucji państwowych, niszczenie samorządności, centralizację i podporządkowanie wszystkich organów i instytucji woli politycznej partii rządzącej.

 

Jesteśmy także zaniepokojeni coraz częściej pojawiającą się w przestrzeni publicznej mową nienawiści szerzoną również przez urzędników państwowych oraz niektóre media.

 

Jako koalicja będziemy koordynować działania oraz uzgadniać stanowiska propagujące wartości, które uważamy za ważne, a także występować w obronie podstawowych instytucji demokratycznego państwa prawnego, zasad demokracji i dobrego obyczaju.

 

Koalicja (KWRD) jest otwarta na wszystkie ugrupowania i środowiska, które wyznają te same wartości i są gotowe do współpracy. Zapraszamy!

 

Na zaproszenie KOD Koalicję Wolność Równość Demokracja utworzyli:
Partia Demokratyczna

.Nowoczesna

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska

Partia Zieloni

Stronnictwo Demokratyczne

Polskie Stronnictwo Ludowe

Dom Wszystkich Polska

ALDE Individual Members

 

Wszystkich, którzy chcą do koalicji dołączyć prosimy o kontakt pod adresem email: biuro.zarzą[email protected]

Dodaj komentarz

Możesz również polubić…